chapbook آمریکا دونالد ترامپ ملانیا ترامپ

chapbook: آمریکا دونالد ترامپ ملانیا ترامپ بین الملل پیام تبریک با تاخیر دونالد ترامپ ملانیا ترامپ تولد

گت بلاگز اخبار پزشکی سی تی اسکن موجب زیاد کردن ریسک تومور مغزی می شود

مطالعه تازه نشان می دهد سی تی اسکن که عمدتا در تصویربرداری های پزشکی استفاده می شود ریسک تومورهای مغزی را زیاد کردن می دهد. 

سی تی اسکن موجب زیاد کردن ریسک تومور مغزی می شود

سی تی اسکن موجب زیاد کردن ریسک تومور مغزی می شود

عبارات مهم : تومور

مطالعه تازه نشان می دهد سی تی اسکن که عمدتا در تصویربرداری های پزشکی استفاده می شود ریسک تومورهای مغزی را زیاد کردن می دهد.

به گزارش مهر، استفاده از سی تی اسکن در طول دو دهه اخیر به شدت زیاد کردن یافته هست. درحالیکه این شیوه بسیار موجب زیاد کردن توانایی های تشخیصی شده است هست، ولی در آن، از دوز بالاتر اشعه نسبت به شیوه های تشخیصی دیگر استفاده می شود. ازاینرو این میزان اشعه مورداستفاده، بخصوص در کودکان، دلواپس کننده است چراکه بدخیمی های مرتبط با این اشعه ها در کودکان بیش از بزرگسالان است.

لوسمی (سرطان خون) و تومورهای مغزی از مرسوم ترین بدخیمی های ناشی از رادیواکتیویته در بین کودکان و افراد جوان هستند. از اینرو محققان به ارزیابی ریسک تومور مغزی و لوسمی در کودکان بعد از قرارگیری در معرض اشعه ناشی از سی تی اسکن پرداختند.

سی تی اسکن موجب زیاد کردن ریسک تومور مغزی می شود

محققان در این مطالعه، یک گروه از کودکان هلندی به تعداد ۱۶۸,۳۹۴ نفر را که بین سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ تحت سی تی اسکن قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار دادند و به ارتباط آن با سرطان پی بردند.

نتایج نشان داد بروز سرطان ۱.۵ برابر بیش از حدانتظار هست. خطر نسبی در مورد مبتلا شدن به تمام انواع تومورهای مغزی جهت بالاترین میزان دوز اشعه بکارگرفته شده است بین ۲ تا ۴ برابر زیاد کردن یافته بود.

مطالعه تازه نشان می دهد سی تی اسکن که عمدتا در تصویربرداری های پزشکی استفاده می شود ریسک تومورهای مغزی را زیاد کردن می دهد. 

واژه های کلیدی: تومور | محققان | کودکان | استفاده | استفاده | سرطان خون | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog