chapbook آمریکا دونالد ترامپ ملانیا ترامپ

chapbook: آمریکا دونالد ترامپ ملانیا ترامپ بین الملل پیام تبریک با تاخیر دونالد ترامپ ملانیا ترامپ تولد

گت بلاگز اخبار اجتماعی سیر صعودی مصرف مواد مخدر در زنان ، زیاد کردن مصرف مشروبات الکلی

رئیس اداره ارزیابی پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن مصرف مواد مخدر در زنان خبر داد. 

سیر صعودی مصرف مواد مخدر در زنان ، زیاد کردن مصرف مشروبات الکلی

زیاد کردن مصرف مشروبات الکلی/ سیر صعودی مصرف مواد مخدر در زنان

عبارات مهم : ایران

رئیس اداره ارزیابی پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن مصرف مواد مخدر در زنان خبر داد.

دکتر آرش سالاری در گفتگو با مهر در خصوص مصرف مواد مخدر در زنان گفت: در بررسی های انجام شده است به نسبت گذشته، شاهد زیاد کردن مصرف مواد مخدر زنان هستیم.

سیر صعودی مصرف مواد مخدر در زنان ، زیاد کردن مصرف مشروبات الکلی

وی افزود: آنچه امروز در جامعه هم می بینیم موید همین مطلب است آیا که متاسفانه قبح مصرف در بین زنان از بین رفته است.

رئیس اداره ارزیابی پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: هر روز شاهد زیاد کردن مصرف سیگار در زنان جامعه هستیم که این مسئله ناشی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی هست. این عنوان هشدار اجتماعی است که نشان می دهد مصرف سیر صعودی داشته است.

رئیس اداره ارزیابی پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن مصرف مواد مخدر در زنان خبر داد. 

سالاری در خصوص مصرف مشروبات الکلی در جامعه هم گفت: متاسفانه آمار مصرف مشروبات الکلی هم در چند سال اخیر در جامعه زیاد کردن پیدا کرده هست. نمونه گیری های انجام شده است هم موید اوج رفتن این آمار در هر دو جنس است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پیگیری به شکایات استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص آمار مسمومیت های دارویی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: میزان آمار مسمومیت های دارویی منجر به فوت و آنچه به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود به طور کلی کم است.

واژه های کلیدی: ایران | قانونی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog